top of page

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van BELOKI SHIRTS. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud van deze website en andere uitingen van BELOKI SHIRTS op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangepast.

 

BELOKI SHIRTS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.​

bottom of page